Biện pháp xử lý chống mối:

Biện pháp thi công phòng chống mối công trình:

Biện pháp xử lý chống mối:

Một số loại thuốc phòng chống mối tốt nhất cho công trình xây dựng:

Thuốc phòng mối PMS 100 (Thuốc phòng mối dạng bột).

Thuốc phòng chống mối Lenfos 50EC (Thuốc phòng chống mối Lenfos 50EC).

Thuốc phòng chống mối đất Agenda 25EC. (Thuốc phòng chống mối đạt Agenda 25EC).

Thuốc phòng chống mối công trình Map Sedan 48EC (Thuốc phòng ngừa mối mọt Map).

Biện pháp thi công phòng chống mối công trình:

Diệt tổ mối sẵn có trong công trình:

Khảo sát và xử lý mối tận gốc các tổ mối trong công trình hoặc các tổ mối, ụ mối gần khu vực xây dựng công trình bằng phương pháp diệt mối sinh học. Xử lý chống mối mặt tường trong – tường ngoài công trình: Dùng thuốc phòng chống mối phun vào mặt trong và mặt ngoài tường móng tạo thành màng kín, nhằm ngăn ngừa mối chui vào và đi lên công trình.

Biện pháp xử lý:

Chỉ dùng thuốc chống mối dạng lỏng, dùng dung dịch thuốc phòng chống mối phun từ 2-3 lần lên mặt tường móng. Phòng chống mối mặt nền công trình: Dùng thuốc phòng chống mối tạo thành lớp chướng ngại vật theo phương nằm ngang trên mặt đất nền nhằm ngăn ngừa mối từ dưới đất chui lên hoặc chui xuống trú ngụ làm tổ. Biện pháp xử lý chống mối:

– Với thuốc chống mối dạng dung dịch: Tưới hoặc phun dung dịch thuốc đều trên mặt nền đất trước khi đổ vữa bê tông. – Với thuốc chống mối dạng bột: Rải và san đều thuốc trên mặt nền đất trước khi đổ vữa bê tông. Đào hào chống mối bên trong công trình: Tạo hỗn hợp thuốc chống mối với đất lập thành mảng chướng ngại vật theo phương thẳng đứng bao quanh liên tục lên tường móng phía trong công trình, nhằm bổ sung, ngăn ngừa mối từ dưới đất lên công trình. Biện pháp xử lý chống mối:

– Với thuốc ngừa mối dạng lỏng: Đào rãnh sát chân tường rộng 40 cm, sâu 50 cm, tạo lỗ sâu từ 15 cm đến 25 cm, số lượng lỗ từ 15 lỗ đến 20 lỗ trên 1m2 của rãnh, hàng lỗ thứ nhất cách chân tường móng 5 cm (Nếu là đất cát, đất xốp thuốc có thể tự thấm xuống, không phải tạo lỗ) sau đó đổ dung dịch thuốc xuống mặt rãnh và lỗ rồi lấp lại

– Đối với thuốc diệt mối dạng bột: Đào rãnh sát chân tường rộng 40 cm, sâu từ 50 cm đến 60 cm kể từ mặt lớp đất hoàn thiện, đất đào lên được trộn đều với thuốc bột sau đó lấp lại. Ở nơi đất lẫn đá, gạch vỡ được phép rải thuốc theo từng lớp cách nhau từ 5 cm đến 7 cm.

Đào hào chống mối bên ngoài công trình:

Phun hỗn hợp thuốc chống mối với đất làm thành mảng chướng ngại vật thẳng đứng bao quanh liên tục theo chân tường mỏng phía ngoài công trình nhằm ngăn ngừa mối từ các vùng lân cận xâm nhập vào công trình.

Phòng chống mối mọt cho các vật liệu gỗ: Trước khi lắp ráp các cấu kiện gỗ vào trong công trình cần phải xử lý chống mối mọt bằng thuốc chống mọt dạng dung dịch. Ngâm tẩm hoặc phun, quét thuốc phòng chống mối hoặc thuốc bảo quản lâm sản lên tất cả các bề mặt của kết cấu gỗ và vật liệu chứa xenlulo nhằm ngăn ngừa, tiêu diệt mối, mọt, nấm, mốc phá hoạt kết cấu và vật liệu nói trên. Dịch vụ phòng chống mối công trình.

Công ty chống mối Nguyên Phát cung cấp hồ sơ thiết kế phòng chống mối công trình: Báo cáo khảo sát tình hình mối mọt tại khu vực xây dựng công trình. Xác định các loài mối cần kiểm soát và phòng chống. Biện pháp xử lý diệt mối, dọn gốc cây, rễ cây và rác có chứa xenlulo. Biện pháp xử lí chống mối mọt cho các vật liệu bằng gỗ. Quy trình phòng chống mối mọt cho công trình. Dự kiến kế hoạch và thời điểm thực hiện thi công phong chong moi. Sơ đồ phòng chống mối, định vị các vị trí cần xử lý phòng chống mối. Dự toán kinh phí để thực hiện biện pháp phòng chống mối công trình.

Công ty chống mối công trình Nguyên Phát nhận tư vấn thiết kế & Thi công phòng chống mối cho các công trình xây dựng, xử lý mối mọt cho các vật liệu gỗ, cung cấp hóa chất chống mối nhập khẩu, hợp đồng phòng chống mối cho các công trình xây dựng bảo hành từ 08-10 năm.